Liste med aktive brukervilkår

Navn Type Brukersamtykke
Brukervilkår og personvernerklæring Portalens brukervilkår Alle brukere

Sammendrag

ziriuskompetanse.no bruker Moodle LMS som e-læringsportal. Her følger en oversikt over hvordan Zirius Kompetanse og Moodle ivaretar dine personopplysninger.

Alle brukervilkårene

Dine personopplysninger på ziriuskompetanse.no

ziriuskompetanse.no bruker Moodle LMS som e-læringsportal. Når du oppretter en brukerkonto, legger du inn navn, telefonnummer, e-postadresse og tilknyttet firma. Denne informasjonen brukes som identifikator for din personlige brukerkonto, og ved utstedelse av CV. Det er du selv som styrer din brukerkonto og er ansvarlig for dine personopplysninger. Moodle LMS er et e-læringssystem, og ikke ment for lagring av sensitiv informasjon. Del derfor ikke slik informasjon i systemet.


Hvordan vi bruker dine personopplysninger

Hvis du kjøper kurs, bruker Zirius Kompetanse dine personopplysninger som kontaktinformasjon for utarbeiding av faktura. Faktura oppbevares elektronisk i vårt regnskapssystem Zirius. Vår Zirius-løsning driftes av HC DAHL AS, og vi har databehandleravtale.

Vi kan også bruke dine opplysninger ved påmelding til klasseromskurs for utarbeiding av deltakerliste. Denne lagres midlertidig for kurshistorikk, og slettes årlig. Dersom du har oppgitt preferanser for mat og lignende i forbindelse med kurs, slettes disse umiddelbart etter avholdt kurs. 

Vi kan ta ut rapporter om kursaktivitet og dokumentasjon på kursfullføring, men da er informasjonen anonymisert og viser kun samlet aktivitet.

Din bedrift og bedriftens forhandler kan få oversikt over dine gjennomførte kurs hvis det inngår i avtalen med Zirius Kompetanse og bedrift eller forhandler og bedrift. 

Zirius Kompetanse har taushetsplikt.


Moodle og cookies

Moodle benytter normalt én cookie når du logger inn som bruker.

MoodleSession brukes til å holde på sesjonen som lages når du logger inn i Moodle. Denne cookien utløper på en time, så sant du ikke har logget ut eller portaladministratoren har satt en kortere tid for inaktivitet i portalens innstillinger.

Hvis portaladmin tilbyr at portalen skal huske brukernavnet ditt, legges en cookie til på maskinen din:

_cfuid brukes til å huske hvilket brukernavn du logget inn med sist. Denne cookien lagres i ett år, så fremt du ikke tømmer midlertidige internettfiler på din maskin før dette. Cookien inneholder ingen sensitiv informasjon.


Epost

Når du sender epost til oss lagres navn og e-post (samt telefonnummer og andre opplysninger som e-poster kan inneholde). Informasjon på e-post karakteriseres som ustrukturert. Vi har et bevisst forhold til sletting av informasjon som ikke er nødvendig for å oppfylle Zirius Kompetanses formål for behandling av personopplysninger. 


Utlevering av informasjon til tredjeparter

Zirius Kompetanse leverer A-melding til Altinn med opplysninger om våre ansatte hver måned. Vår Moodle-løsning driftes av eFaktor AS. Vår ZIrius ERP-løsning driftes av HC DAHL AS, mens vår Zirius Portal-løsning driftes av Zirius AS. Alle disse tre har vi databehandleravtale med. Annet enn dette deles ingen opplysninger.


Sikkerhet

Zirius Kompetanse har klart definerte regler for behandling av personopplysninger som kontrolleres jevnlig. Alle ansatte hos oss underskriver taushetserklæring og gjennomgår oppdaterte personvern- og sikkerhetsrutiner årlig. Vi behandler ingen data som ikke er nødvendig. Vi har databehandleravtale med eFaktor AS, HC DAHL AS og Zirius AS som drifter henholdsvis vår Moodle-løsning, vår Zirius ERP-løsning og vår Zirius Portal-løsning. Alle våre underleverandører er anerkjente firma med nøye utarbeidede rutiner og jevnlige kontroller. Dine personopplysninger er godt ivaretatt og sikret i alle ledd. 


Dine rettigheter

Vi forholder oss til norsk lov. Du kan når som helst legge inn forespørsel enten om å få eksportert informasjonen som ligger lagret om deg i Moodle eller få informasjonen slettet. Gå inn på din profil - Personvern og regler - Dataforespørsel - Ny forespørsel. Da sendes forespørselsen til vårt personvernombud, Siri L. Hovland. Zirius Kompetanse har 30 dager på å besvare din forespørsel og besvares alltid kostnadsfritt. 

Hvis du har spørsmål om våre personvernrutiner, ta gjerne kontakt med personvernombud på e-post: post@ziriuskompetanse.no. For generelle spørsmål anbefaler vi å gå til www.datatilsynet.no