Her vil du finne alle kursene som hører innunder kategorien Regnskap.

Vi gjør oppmerksom på at alle våre e-læringskurs forutsetter at du har tegnet medlemskap.


Kurset i Regnskap og Reskontro er for deg som jobber med regnskap og bilagsføring i systemet Zirius. 

Gå til påmelding

I kurset vil du bli introdusert til Zirius og de grunnleggende funksjonene, samt få en forståelse av:

 • Grunnleggende regnskapsbegreper
 • Formelle krav
 • De grunnleggende innstillingene for å kunne ta i bruk Zirius Regnskap
 • Oppretting av kunder og leverandører
 • Reskontroføring av bilag
 • Remittering og avregning mot bank
 • Innhenting og behandling av OCR-innbetalinger
 • Oppfølging av utestående fordringer
 • Spørringer og rapporteringer på hovedbok og reskontroDokumentflyt er for deg som jobber med behandling av bilag i systemet Zirius. Det er for deg som jobber med regnskap, prosjekt eller på andre måter behandler bilag som skal gjennom systemet. 

Zirius Kompetanse har vurdert kursets faglige innhold til å dekke regnskapslovens etterutdanningskrav med 2 timer annet.


Gå til påmelding


I kurset vil du bli introdusert til Zirius og de grunnleggende funksjonene, samt få en forståelse av:Attestasjon er for deg som får tilsendt bilag til attestasjon i Zirius. 


Gå til påmelding


I kurset vil du bli introdusert til Zirius og de grunnleggende funksjonene, samt få en forståelse av:

 • Attestasjon fra Mitt Område
 • Attestasjon fra Zirius PortalKurset "Ny MVA-melding" er for deg jobber med regnskapsføring. Zirius Kompetanse har vurdert kursets faglige innhold til å dekke regnskapsførerlovens etterutdanningskrav med 2 timer innenfor Skatt / 2 timer Annet.

Gå til påmelding

I kurset vil vi gå gjennom følgende:

 • Kort om bakgrunnen for den nye MVA-meldingen
 • Endringer i skatte- og avgiftslovgivningen
 • Innførselsmerverdiavgift
 • Ny skatteforvaltningslov
 • Endringer i TVINN /Tolldeklarasjonen
 • Hvem omfattes av den nye MVA-meldingen og når tas den i bruk?
 • Merverdiavgiftslovens system og oppbygging
 • Oversikt/gjennomgang av den nye MVA-meldingen post for post ved bruk av eksempler
 • Nye kontoer/koder
 • Krav til dokumentasjon
 • Endringer i ZiriusLurer du på hvordan du importerer og registrerer bilag i Dokumentflyt?

Her vil du få en rask gjennomgang.


Gå til påmelding

Lurer du på hvordan du skal behandle bilag som er utenom de vanlige fakturaene du får?


Gå til påmelding

Lurer du på hvordan du gjør endringer på timer eller kostnader, eller hvordan du reklamerer?

Vi gir deg en rask innføring her.


Gå til påmelding

Kurset i Regnskap og Reskontro er for deg som jobber med regnskap og bilagsføring i systemet Zirius. Zirius Kompetanse har vurdert kursets faglige innhold til å dekke regnskapslovens etterutdanningskrav med 2,5 timer bokføring og 2,5 timer annet.

I kurset vil du bli introdusert til Zirius og de grunnleggende funksjonene, samt få en forståelse av:

 • Grunnleggende regnskapsbegreper
 • Formelle krav
 • De grunnleggende innstillingene for å kunne ta i bruk Zirius Regnskap
 • Oppretting av kunder og leverandører
 • Reskontroføring av bilag
 • Remittering og avregning mot bank
 • Innhenting og behandling av OCR-innbetalinger
 • Oppfølging av utestående fordringer
 • Spørringer og rapporteringer på hovedbok og reskontro