Her vil du finne alle kursene som hører innunder kategorien Regnskap.

Vi gjør oppmerksom på at alle våre e-læringskurs forutsetter at du har tegnet medlemskap.


Kurset i Regnskap og Reskontro er for deg som jobber med regnskap og bilagsføring i systemet Zirius. 

Gå til e-læringskurs

I kurset vil du bli introdusert til Zirius og de grunnleggende funksjonene, samt få en forståelse av:

 • Grunnleggende regnskapsbegreper
 • Formelle krav
 • De grunnleggende innstillingene for å kunne ta i bruk Zirius Regnskap
 • Oppretting av kunder og leverandører
 • Reskontroføring av bilag
 • Remittering og avregning mot bank
 • Innhenting og behandling av OCR-innbetalinger
 • Oppfølging av utestående fordringer
 • Spørringer og rapporteringer på hovedbok og reskontroDokumentflyt er for deg som jobber med behandling av bilag i systemet Zirius. Det er for deg som jobber med regnskap, prosjekt eller på andre måter behandler bilag som skal gjennom systemet. 

Zirius Kompetanse har vurdert kursets faglige innhold til å dekke regnskapslovens etterutdanningskrav med 2 timer annet.

Gå til e-læringskurs

I kurset vil du bli introdusert til Zirius og de grunnleggende funksjonene, samt få en forståelse av:Attestasjon er for deg som får tilsendt bilag til attestasjon i Zirius. 

Gå til e-læringskurs

I kurset vil du bli introdusert til Zirius og de grunnleggende funksjonene, samt få en forståelse av:

 • Attestasjon fra Mitt Område
 • Attestasjon fra Zirius PortalKurset "Ny MVA-melding" er for deg jobber med regnskapsføring. Zirius Kompetanse har vurdert kursets faglige innhold til å dekke regnskapsførerlovens etterutdanningskrav med 2 timer innenfor Skatt / 2 timer Annet.

Gå til e-læringskurs

I kurset vil vi gå gjennom følgende:

 • Kort om bakgrunnen for den nye MVA-meldingen
 • Endringer i skatte- og avgiftslovgivningen
 • Innførselsmerverdiavgift
 • Ny skatteforvaltningslov
 • Endringer i TVINN /Tolldeklarasjonen
 • Hvem omfattes av den nye MVA-meldingen og når tas den i bruk?
 • Merverdiavgiftslovens system og oppbygging
 • Oversikt/gjennomgang av den nye MVA-meldingen post for post ved bruk av eksempler
 • Nye kontoer/koder
 • Krav til dokumentasjon
 • Endringer i ZiriusLurer du på hvordan du importerer og registrerer bilag i Dokumentflyt?

Her vil du få en rask gjennomgang.


Gå til e-læringskurs

Lurer du på hvordan du skal behandle bilag som er utenom de vanlige fakturaene du får?


Gå til e-læringskurs

Lurer du på hvordan du gjør endringer på timer eller kostnader, eller hvordan du reklamerer?

Vi gir deg en rask innføring her.


Gå til e-læringskurs

Kurset i Regnskap og Reskontro er for deg som jobber med regnskap og bilagsføring i systemet Zirius. Zirius Kompetanse har vurdert kursets faglige innhold til å dekke regnskapslovens etterutdanningskrav med 2,5 timer bokføring og 2,5 timer annet.

I kurset vil du bli introdusert til Zirius og de grunnleggende funksjonene, samt få en forståelse av:

 • Grunnleggende regnskapsbegreper
 • Formelle krav
 • De grunnleggende innstillingene for å kunne ta i bruk Zirius Regnskap
 • Oppretting av kunder og leverandører
 • Reskontroføring av bilag
 • Remittering og avregning mot bank
 • Innhenting og behandling av OCR-innbetalinger
 • Oppfølging av utestående fordringer
 • Spørringer og rapporteringer på hovedbok og reskontro